Mitä sosiaalipedagoginen työ on?

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on nimenomaan sosiaalipedagogista työtä, ei hevosharrastelua ja ratsastusta. Hevonen on erittäin tärkeä osa tässä työssä, keskeisin työväline. Tätä työmuotoa hyödyntävät henkilöt ovat saaneet juuri tähän työskentelymuotoon tarvittavan koulutuksen. Lisäksi heillä täytyy olla vahva kokemus hevosten kanssa työskentelystä ja hyvä hevosmiestaito. Myös tarvittava koulutus opetus-, sosiaali- tai terveysalalta on oltava, jotta henkilöllä on valmiudet työskennellä teoriapohjana sosiaalipedagogiikkaa käyttäen.

Työn tavoitteena on korjaava työ, sosiaalinen kuntoutuminen ja ongelmien ennaltaehkäisy. Tarkoituksena on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta sopii hyvin opetus-, sosiaali- ja terveysalan asiakkaille ja sitä voi soveltaa monenlaisille persoonille. Erityisopettaja voi hyödyntää sitä työssään oppilaittensa kanssa tai henkilö voi tarjota palveluaan yrittäjänä. Asiakkaana voi olla minkä ikäinen ihminen tahansa. Asiakkaina voi olla esimerkiksi lastensuojelulapsia, päihde- ja mielenterveysasiakkaita, kouluongelmista kärsiviä tai vaikkapa yksinäisiä nuoria. Toiminnan tavoite on aina asiakkaasta lähtevä, joten tavoite voi olla esimerkiksi sosiaalistava, vastuunottoon tähtäävä tai elämyksiä tuova, jolloin korvataan päihteiden käyttöön tähtäävät hetket.

"Talliympäristö ja hevonen luovat yhteenkuuluvuutta ja auttavat oppimaan vastuunkantoa. Hevonen ei arvostele ulkonäköä tai älyä mutta vaatii luottamuksen, jotta yhteistyö toimii. Jokainen henkilö on hevosen silmissä samalla lähtöviivalla. ( Dialogi, 6/2008, s.4-8)"
© JM-Ohjelmointi